. ความหมายความหมายของโปรแกรม Flash                 โปรแกรม Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย, ภาพเคลื่อนไหว

. ความหมาย

ความหมายของโปรแกรม Flash

                โปรแกรม Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย, ภาพเคลื่อนไหว (Animation), ภาพกราฟิกที่มีความคมชัด เนื่องจากเป็นกราฟิกแบบเว็คเตอร์(Vector), สามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอได้, สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive Multimedia) มีฟังก์ชั่นสำหรับการเขียนโปรแกรม (Action Script) และยังทำงานในลักษณะ CGI โดยเชื่อมต่อกับการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ภาษา PHP, JSP, ASP, ASP.NET, C/C++ , – C# , C#.NET,VB , VB.NET, JAVA และอื่นๆ โดยเฉพาะข้อดีของโปรแกรม Flash คือ ความสามารถในการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก มีผลทำให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังแปลงไฟล์ไปอยู่ในฟอร์แมตอื่น ได้หลากหลาย เช่น avi, mov, gif, wav, emf, eps, ai, dxf, bmp , jpg, gif, png เป็นต้น

ความเป็นมาของโปรแกรม Flash

                โปรแกรม Flash เริ่มมีชื่อเสียงประมาณปี พ.ศ. 2539 จนถึง ปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีเว็บทำให้การนำเสนอทำได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนั้น โปรแกรม Flash ยังสามารถสร้างแอบฟลิเคชั่น (Application) เพื่อใช้ทำงานต่างๆ รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ ี่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทรอ์เน็ต และทำงานได้กับหลายๆ แฟลทฟอร์ม (Platform)

  

การเรียกใช้โปรแกรม

การเรียกใช้งานโปรแกรม Flash มีหลักการคล้ายๆ  กับการเรียกโปรแกรมทั่วๆ ไปของ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์   โดยเรมจากการคลกปุ่ม Start จากนั้นเลื่อนไปคลิ๊กที่รายการProgram, Adobe Flash CS3 Professional  รอสักครู่จะปรากฏหน้าต่างการทำงาน ซึ่งมีโหมดการ ทำงานให้เลือกได้หลายลักษณะได้แก่

  การเปิดไฟลจากคำสั่ง Open a Recent Item

  การสร้างงานผลงานจากรายการ Create New

  การสร้างผลงานแม่แบบ Create from Template

การทำงานของ Flash


 
   
เมื่อคลิ๊กเลือกการสร้างผลงานใหม่ของ Flash จากรายการ Create New Flash File จะ ปรากฏส่วนประกอบจอภาพการทำงาน

ส่วนประกอบ

แถบเครื่องมือหลัก (Main Toolbar)

แถบเครื่องมือควบคุมการทำงานหลักของโปรแกรม เช่น การสร้างไฟล์ใหม่, การเปิดไฟล์, การคัดลอกข้อมูลเป็นต้น   โดยสามารถควบคุมให้แสดง   หรือไม่ต้องแสดงโดยคลิ๊กเลือกคำสั่ง Window, Toolbars, Main

แถบเครื่องมือ (Toolbox)

กลุ่มเครื่องมือสร้างงานและจัดการวัตถุ ประกอบด้วยปุ่มเครื่องมือย่อยต่างๆ สามารถเปิด/ ปิดด้วยคำสั่ง Window, Tools โดยสามารถแบ่งเครื่องมือเป็นหมวดๆ ได้ 5 หมวด คือ เครื่องมือ หมวดเลือกวัตถุ (Selection) เครื่องมือหมวดวาดภาพ (Drawing) เครื่องมือจัดแต่งวัตถุ (Modify) เครื่องมือควบคุมมุมมอง (View) และเครื่องมือควบคุมสี (Color)

รายละเอียดของเครื่องมือกลุ่มเลือก

รายละเอียดของเครื่องมือกลุ่มวาดและตกแต่งภาพ

รายละเอียดของเครื่องมือกลุ่มมุมมอง (View)

รายละเอียดของเครื่องมือกลุ่มสีเส้นและสีพื้น (Colors)

Document Tab      

ส่วนควบคุมเอกสาร สามารถคลิ๊กเพื่อสลับเปลี่ยนจอภาพเอกสาร 

Timeline & Layer

                Timeline เป็นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่ควบคุมการนำเสนอผลงาน สามารถเปิด/ปิดด้วยคำสั่ง Window, Timeline

            Layer ส่วนควบคุมการสร้างชิ้นวัตถุ เพื่อให้การควบคุมวัตถุแต่ละชิ้น มีอิสระ และสะดวก ต่อการแก้ไข ปรับแต่ง


Stage & Workspace


จากรูปตัวอย่างนี้ เมื่อสั่งนำเสนอผลงาน แสดงว่าจะกำหนดให้เรือยังไม่ต้องแสดงผลทันที บนจอภาพ เพราะเรือถูกนำไปวางไว้ในพื้นที่สีเทา เมื่อนำมาทำเป็น Movie ให้เรือวิ่งผ่านจอภาพไป อีกด้านหนึ่ง ก็จะปรากฏเรือวิ่งผ่านจอจากด้านซ้ายไปด้านขวาของจอ ตามช่วงเวลาที่กำหนด

 

ความคิดเห็น
คุณไม่มีสิทธิ์เพิ่มความคิดเห็น
 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s