ความดีกับความชั่วหากมีจิตคิดชั่วไม่ประกอบกรรมดี คิดไปข่มขืนลูกเมียคนอื่น ทำให้การสมรสของผู้อื่นต้องพังทลาย ลง ทำลายชื่อเสียงของผู้อื่น อิจฉาริษยาเมื่อเห็นผู้อื่นมีปัญหา กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตน โดยไม่คำนึงถึง

ความดีกับความชั่ว

หากมีจิตคิดชั่วไม่ประกอบกรรมดี คิดไปข่มขืนลูกเมียคนอื่น ทำให้การสมรสของผู้อื่นต้องพังทลาย ลง ทำลายชื่อเสียงของผู้อื่น อิจฉาริษยาเมื่อเห็นผู้อื่นมีปัญหา กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตน โดยไม่คำนึงถึง ความเดือดร้อนของผู้อื่น เพื่อให้ครอบครัวตนร่ำรวย หรือเมื่อไม่สมเจตนารมณ์ตนก็โทษฟ้าดิน โทษฝน โทษลม กล่าวร้ายนักปราชญ์ ทำลายพระรูป และเหยียดหยามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฆ่าวัวควายและสุนัข เอาหนังสือ หรือนังสือ พิมพ์ไปเช็ดน้ำอุจจาระ หรือสิ่งที่สกปรก เอาอิทธิพลหรือความร่ำรวยของตนไปข่มเหงผู้บริสุทธิ์และคนยากจน ยุแหย่บิดามารดา หรือพี่น้องของผู้อื่นให้เกิดความแตกร้าวกินใจกัน ไม่เชื่อสัจธรรม ประพฤติตนเยี่ยงโจร ปล้น ฆ่า ข่มขืน ไม่เกรงกลัวต่อบาป ไม่ละอายต่อฟ้าดิน ชอบมีชีวิตฟุ้งเฟ้อ ชอบโอ้อวดไม่รู้จักประหยัด ไม่ขยันหมั่น เพียรในหน้าที่การงาน ไม่เสียดายพืชผลกินทิ้งกินขว้าง ไม่รู้จักบุญคุณคน ไม่เพียงแต่หลอกลวงตัวเอง ยังหลอก ลวงจิตใจ ทั้ง ๆ ที่จิตของตนรู้ว่า อะไรดีอะไรชั่ว ค้าขายไม่ยุติธรรม ชอบโกงตาชั่ง ตั้งตนเป็นศาสดา หลอกลวง ให้เห็นผิดเป็นชอบว่า สามารถนำพาผู้คนไปสู่สวรรค์ได้ ทำทุกวิถีทางทั้งทางตรง และทางอ้อม ขอเพียงได้หลอก ลวงทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน ชอบบิดพริ้วความจริง พูดจาไม่อยู่ในร่องในรอย บนบานต่อฟ้าดินแต่ลับ หลังวางแผนทำลายผู้อื่น ขาดคุณธรรม ทวนกระแสนิยม ไม่เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว นำพาผู้อื่นไปทางชั่ว ไม่ยอมทำความดี วัน ๆ ทำแต่สิ่งชั่วร้าย สามานย์ชอบเล่นลิ้นก่อคดีความ

การประพฤติชั่วร้ายนี้ ผล คือ จะได้รับภัยพิบัติจากอุทกภัยและอัคคีภัย ขโมยปล้นจี้ โรคร้าย ลูก หลานโง่เขลาและบุตรชายเกิดจะเป็นโจร บุตรีเกิดเป็นหญิงชั่ว ตัวเองก็อายุสั้น บ้านแตกสาแหรกขาด ผลกรรม นี้จะสัมฤทธิ์ผลในชาตินี้เป็นอย่างเร็ว ไม่ก็ตกอยู่กับลูกหลานตน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบอย่างละเอียด ไม่มีการ ผิดพลาดแม้แต่นิด ความดีกับความชั่วในสองทางนี้ จะแบ่งแยกถึงความโชคดีและเคราะห์กรรม ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว ผลกรรมตอบสนอง การกล่าวของข้าฯ นี้ หวังว่าผู้คนทั้งหลายจะปฏิบัติตาม ถึงแม้เป็นคำพูดตื้น ๆ แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อกายและจิตใจ หากมีใครพูดจาเยาะหยัน จะได้รับโทษจากข้าฯ โดยคมมีดของข้า ฯ ผู้ที่ หมั่นอ่านคัมภีร์นี้ จะแคล้วคลาดจากเคราะห์ร้าย และความมั่งมีศรีสุขจะมาเยือน ขอบุตรได้บุตร มีอายุยืนนาน มั่งมีด้วยโภคทรัพย์และชื่อเสียง ปราถนาสิ่งใดในทางถูกต้องจะได้สมหวังทุกประการ ผลบุญเหล่านั้นจะมีได้ต่อ เมื่อประกอบกรรมดีเท่านั้น ข้าฯ ไม่มีการลำเอียงใดๆ เพียงต้องการคุ้มครองผู้มีศีลธรรม ผู้มีจิตเมตตาและนักบุญ เท่านั้น ขอให้ชาวโลกจงปฎิบัติแต่ความดี ละเว้นจากความชั่วทั่งปวง

ปลูกต้นข้าวเกิดเมล็ดข้าวดังเขาว่า
ปลูกถั่วงาเกิดถั่วงาเป็นแม่นมั่น
ปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกัน
ตามพืชพันธุ์หว่านลงจงเข้าใจ
แม้ความชั่วปลูกลงคงได้ชั่ว
ความดีคงไม่กลั้วคุ้มตัวได้
ปลูกความดีผลดีมีทั่วไป
ความชั่วไซร้อย่าปลูกเป็นถูกเอย
     

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s